Sayt Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanmışdır.

Şuşa rayonu ərazisində dövlət qeydiyyatında olan tarix və mədəniyyət abidələrinin adlı siyahısı


1. INV N: 1770 Kurqan - tunc dövrü (Şuşa şəhərinin şimal-qərbində)
2. İNV N: 1771 Şuşa və Şuşakənd daş qutusu qəbirləri - son tunc və ilk dəmir dövrü (Şuşa şəhərinin yaxınlığında)
3. İNV N: 1772 Şuşa mağara düşərgəsi - daş dövrü (Şuşa şəhərinin cənubunda, Daşaltı çayının sol sahilində)
4. INV N: 1773 Şuşa daş qutusu nekropolu - dəmir dövrü (Qarabulaq kəndi)
5. INV N: 1774 Nekropol - son tunc və ilk dəmir dövrü (Dolanlar kəndi)
6. INV N: 337  Şuşa qalası - 1754-cü il (Şuşa şəhəri)
7. INV N: 338  Pənah xanın sarayı - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
8. İNV N: 339  Qara Böyük Xanım bürcü - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
9. INV N: 340  Heydər türbəsi (Şuşa şəhəri)
10. İNV N: 341  Acıqulların malikanəsi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
11. İNV N: 342  Natəvanın evi - XVIII-XIX əsrlər (Şuşa şəhəri)
12. İNV N: 343  Əsəd bəyin evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
13. İNV N: 344  Gövhər ağa məscidi - 1768-1769-cu illər (Şuşa şəhəri)
14. INV N: 345  Aşağı Gövhər ağa məscidi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
15. INV N: 346  İkimərtəbəli karvansaray - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
16. İNV N: 347  Mehmandarovların malikanə kompleksi: məscid, yaşayış evi - XVIII əsr (Şuşa şəhari)
17. INV N: 348  İbrahimxəlil xanın bürcü - XVIII əsr (Daşaltı kəndi)
18. INV N: 349  İsa bulağı - XIX əsr (Şuşa şəhərinin yaxınlığında)
19. INV N: 350  Ibrahimxəlil xanın qəsri - XVIII əsr (Daşaltı kəndi)
20. INV N: 351  Üzeyir Hacıbəylinin ev muzeyi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
21. INV N: 352  Xanlıq Muxtar karvansarayı - XVIII əsr (ŞuŞa şəhəri)
22. INV N: 353  Ağa Qəhrəman Mirsiyab oğlunun karvansarayı - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
23. INV N: 354  Zülfüqar Hacıbəylinin evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
24. İNV N: 355  Saatlı məscidi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
25. ÎNV N: 356  Gəncə qapısı XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
26. INV N: 357  Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
27. INV N: 358  Qazançı kilsəsi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
28. INV N: 359  Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
29. İNV N: 360  Yuxarı məscid mədrəsəsi - XVIII əsr (Şuşa şəhari)
30. INV N: 361  Səfərov qardaşlarının karvansarayı - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
31. INV N: 362  Tarzən Sadıqcanın evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
32. INV N: 363  Uğurlu bəyin evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
33. INV N: 364  Xan sarayı - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
34. INV N: 366  Şirin su hamamı - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
35. INV N: 367  Xanəndə Seyid Şuşinskinin evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
36. INV N: 368  Şair, vəzir Molla Pənah Vaqifin türbəsi - XX əsr (Şuşa şəhəri)
37. INV N: 369  Qasım bəy Zakirin evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
38. INV N: 370  Mədrəsə - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
39. INV N: 371  Behbudovların evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
40. INV N: 372  Firudin bəyin evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
41. INV N: 373  Mir Möhsün Nəvvabın evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
42. INV N: 374  Bülbülün evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
43. INV N: 375  Firudin bəy Köçərlinin evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
44. INV N: 376  Hüseyn bəyin evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
45. INV N: 377  Keçəçioğlu Məhəmmədin evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
46. INV N: 378  Karvansaray - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
47. INV N: 379  Gəray Əsədovun evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
48. INV N: 380  Süleyman Sani Axundovun evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
49. INV N: 5016 Cabbar Qaryağdıoğlunun evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
50. INV N: 5017 Realni məktəbinin binası - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
51. İNV N: 5018 Xəstəxana binası - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
52. INV N: 5019 Yaşayış binası – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
53. INV N: 5020 Qız məktəbi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
54. INV N: 5027 Aslan Qaraşarovun evi - XIX əsr (Şuşa şəhari)
55. İNV N: 5027 Məşədi İbrahimin yaşayış evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
56. İNV N:      Yaşayış evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
57. İNV N: 5028 Məşədi Novruzun evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
58. INV N: 5031 Həsən ağanın evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
59. INV N:      Yaşayış evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
60. İNV N:      Yaşayış evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
61. INV N: 5034 Şükür bəyin evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
62. İNV N: 25038 Cəfərqulu ağanın evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
63. INV N: 5041 Kilsə qalıqları -?- (Şuşa şəhəri)
64. INV N: 5042 Türbə - ? - (Şuşa şəhəri)
65. INV N: 5045 Bulaq - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
66. İNV N: 5051 Laçın su anbarı - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
67. İNV N: 5047 Qız monastırı - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
68. İNV N: 5052 Süleyman Vəzirovun evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
69. INV N: 5054 Hamam - XIX əsr (Malıbəyli kəndi)
70. İNV N: 5056 Məscid - XIX əsr (Malıbəyli kəndi)
71. İNV N: 5055 Novlu bulaq - XIX əsr (Malıbəyli kəndi)
72. INV N: 5058 İnzibati bina - XIX əsr (Malıbəyli kəndi)
73. INV N: 5062 Mamay bəyin evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
74. INV N: 5063 Məşədi Teymurun evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
75. İNV N: 5064 Şor bulaq - XVIII və XIX əsrlər (Şuşa şəhəri)
76. INV N: 5065 Xəlil Məmmədovun evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
77. INV N: 5066 Ələkbər bəyin evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
78. INV N: 5068 Məscid - XIX əsr (Şuşa şəhəri, Çuxurməhlə)
79. İNV N: 5070 Lətif İmanovun evi -XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
80. INV N: 5073 Hacı Abbas məscidi və karvansaray - XVIII əsr (Suşa şəhəri)
81. INV N: 5077 Mərdinli məscidi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
82. INV N: 5079 Cahangir bəyin evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
83. INV N: 5083 Hacı Məmmədin evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
84. İNV N: 5089 Hacı Yusifli məscidi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
85. INV N: 5091 Məşədi Salmanın evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
86. INV N: 5092 Culfalar məscidi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
87. INV N: 5096 Dəyirman - XX əsrin əvvəli (Şuşa şəhəri)
88. INV N: 5097 Hacı Əlibalanın evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
89. İNV N: 5098 Kəblə Azadın evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
90. INV N: 5100 Hacı Sadığın evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
91. INV N: 5101 "Çolqala" bulağı - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
92. İNV N: 5105 Məşədi Süleymanın evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
93. ÎNV N: 5112 Musəvinin evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
94. INV N: 5114 Hacı Məmmədbağırın evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
95. INV N: 5117 Hüsü Hacıyevin evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
96. İNV N: 5119 Məşədi Zeynal Hətəmovun evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
97. INV N: 5121 Məşədi Əlinin evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
98. INV N: 5122 Məşədi Şəhriyarın evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
99. INV N: 5125 Hacı Dadaşın evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
100. INV N: 5126 A. Əzimovun evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
101. INV N: 5128 Məşədi İbrahimin evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
102. INV N: 5129 Məşədi Cəlalın evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
103. INV N: 5130 Meydan bulağı - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
104. INV N: 5131 Hacı Bəşirin evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
105. INV N: 5132 Dərzi Bəhramın evi - XVIII əsr (Şuşa şəhari)
106. INV N: 5133 Məşədi Hüsünün evi - XVIII əsr (Şuşa şahari)
107. INV N: 5135 Məhəmməd Həsən oğlunun evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
108. İNV N: 5136 Kəblə Məhəmmədin evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
109. İNV N: 5137 Xoca Mərcanlı məscidi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
110. İNV N: 5138 Xoca Mərcanlı bulağı - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
111. İNV N: 5141 Bəhmən Mirzənin evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
112. INV N: 5142 Bəhmən Mirzənin ərzaq anbarı - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
113. İNV N: 5143 Qulamşahın yaşayış evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
114. INV N: 5144 Nəcəf bəy Vəzirovun evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
115. INV N: 5145 Köçərli məscidi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
116. INV N: 5146 Quyuluq məscidi - XVIII əsr (Suşa şəhəri)
117. INV N: 5147 Seyid Məcidin evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
118. INV N: 5150 Bulaq (Seyidli məhəlləsi) - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
119. INV N: 5151 Seyidli məscidi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
120. İNV N: 5152 Məşədi Qaranın evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
121. INV N: 5155 Kəblə Yusifin evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
122. INV N: 5156 Zöhrabbəyovun evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
123. INV N: 5159 Məşədi İbişin evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
124. INV N: 5160 Məşədi Zülfüqarın evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
125. İNV N: 5161 Hacı Aslanın evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
126. INV N: 5162 Hacı Məlik oğlunun evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
127. INV N: 5163 Mirhəsən Vəzirovun evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
128. INV N: 5164 Mamay məscidi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
129. INV N:      Mamay bulağı - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
130. INV N: 5169 Fərəməzovların evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
131. INV N:      Bulaq (Hacıyusifli məhəlləsi) - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
132. INV N: 5050 Bulaq (Ağaddədəli məhəlləsi) - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
133. İNV N: 5049 Bulaq (Köçərli məhəlləsi) - XVIII əsr (Şuşa şahari)
134. INV N:      Bulaq (Çuxurməhəllə) - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
135. INV N:      Saxsı bulaq - XVIII əsr (Zarıslı kəndi)
136. INV N: 5018 Yaşayış evi - XIX əsr (Bir May küçəsi, 2 A)
137. INV N: 502  Yaşayış evi – XIX əsr (Q.. Əsgərov küçəsi, 7)
138. INV N: 5022 Yaşayış evi - XIX əsr (Q. Əsgərov küçəsi, 13)
139. İNV N: 5023 Yaaşayış evi - XIX əsr (Q. Əsgərov küçəsi, 19)
140. INV N: 5024 Yaşayış evi - XIX əsr (Q. Əsgərov küçəsi, 21)
141. INV N: 5025 Yaşayış evi - XVIII əsr (Qorki küçəsi, 1)
142. INV N: 5026 Yaşayış evi - XIX əsr (Qorki küçəsi, 2)
143. INV N: 5029 Yaşayış evi - XVIII əsr (Qasım bəy Zakir kuçəsi, 1)
144. INV N: 5030 Yaşayış evi - XVIII əsr (Q. B. Zakir küçəsi, 6)
145. INV N: 5032 Yaşayış evi – XIX əsr (Engels küçəsi, 7)
146. INV N: 5033 Yaşayış evi – XIX əsr (Engels kuçəsi, 14)
147. INV N: 5035 Yaşayış evi – XVIII əsr (H. Hacıyev küçəsi, 2 A)
148. INV N: 5036 Yaşayış evi - XIX əsr (H. Hacıyev küçəsi, 5)
149. INV N: 5037 Yaşayış evi – XVIII əsr (Azərbaycan kuçəsi, 7)
150. INV N: 5039 Yaşayış evi - XVIII əsr (Bülbül küçəsi, 6)
151. INV N: 5040 Yaşayış evi - XVIII əsr (Bülbül küçəsi, 8)
152. INV N: 5041 Kilsə qalıqları - Şuşa şəhəri (Q. Piriyev kuçəsi)
153. İNV N: 5043 Bulaq
154. INV N: 5044 Bulaq
155. İNV N: 5045 Bulaq - XVIII əsr
156. INV N: 5046 Bulaq - XVIII əsr (Bir May kuçəsi)
157. INV N: 5048 Bulaq - XVIII əsr (Köçərli məhəllasi)
158. INV N: 5049 Bulaq - XVIII əsr (Köçərli məhəlləsi)
159. INV N: 5050 Bulaq - XIX əsr (Ağadədəli məhəlləsi)
160. İNV N: 5053 Bulaq
161. İNV N: 5057 Kilsə - XIX əsr (Daşaltı kəndi)
162. INV N: 5059 Kilsə - XIX əsr (Qeybalı kəndi)
163. INV N: 5060 Yaşayış evi - XVIII əsr (M.F.Axundov küçəsi, 1)
164. INV N: 5061 Yaşayış evi - XVIII əsr (M.F. Axundov kuçəsi, 2)
165. INV N: 5067 Bulaq - XVIII əsr (Çuxurməhəllə)
166. INV N: 5069 Yaşayış evi - XVIII əsr (Boqdatov küçəsi, 2)
167. INV N: 5071 Yaşayış evi – XVIII əsr (Boqdatov küçəsi, 11)
168. INV N: 5072 Yaşayış evi - XVIII əsr (Boqdatov küçəsi, 17)
169. INV N: 5074 Yaşayış evi – XVIII əsr (N.B.Vəzirov küçəsi, 5)
170. INV N: 5075 Yaşayış evi – XVIII əsr (N.B.Vəzirov kuçəsi, 9)
171. İNV N: 5076 Yaşayış evi – XVIII əsr (N.B.Vəzirov küçəsi, 11)
172. INV N: 5078 Yaşayış evi - XVIII əsr (A.Qaraşarov küçəsi, 5)
173. INV N: 5080 Yaşayış evi - XVIII əsr (A.Qaraşarov küçəsi, 13)
174. İNV N: 5081 Yaaşayış evi - XVIII əsr (A.Qaraşarov küçəsi, 15)
175. INV N: 5082 Yaşayış evi - XVIII əsr (A.Qaraşarov küçəsi, 18)
176. INV N: 5084 Yaşayış evi – XVIII əsr (A.Qaraşarov küçəsi, 24)
177. INV N: 5085 Yaşayış evi - XVIII əsr (A.Qaraşarov küçəsi, 35)
178. INV N: 5086 Yaşayış evi - XVIII əsr (A.Qaraşarov küçəsi, 38)
179. INV N: 5087 Yaşayış evi - XVIII əsr (A. Qaraşarov küçəsi, 48)
180. INV N: 5088 Yaşayış evi - XVIII əsr (Quliyev küçəsi, 21)
181. INV N: 5090 Yaşayış evi - XVIII əsr (Q.İsmayılov, 7)
182. INV N: 5093 Yaşayış evi - XVIII əsr (N.Krupskaya küçəsi, 1)
183. INV N: 5094 Yaşayış evi - XVIII əsr (N. Krupskaya küçəsi, 2)
184. İNV N: 5095 Bulaq - XVIII əsr (N. Krupskaya küçəsi, Hacıyusifli məhəlləsi)
185. INV N: 5099 Bulaq - XIX əsr (Kommunist küçəsi)
186. INV N: 5102 Hacı İbadın evi - XVIII əsr (Kuybışev küçəsi, 1)
187. INV N: 5103 "Çölqala" məscidi - XVIII əsr (Kuybışev kuçəsi, 11)
188. INV N: 5104 Yaşayış evi - XVIII əsr (Kalinin küçəsi, 1)
189. INV N: 5106 Yaşayış evi - XVIII əsr (Kalinin küçəsi, 5)
190. İNV N: 5107 Yaşayış evi - XVIII əsr (Kalinin küçəsi, 9)
191. INV N: 5108 Yaşayı evi - XIX əsr (Kalinin küçəsi, 10)
192. INV N: 5109 Yaşayış evi - XIX əsr (Kalinin küçəsi, 13)
193. INV N: 5110 Yaşayış evi – XIX əsr (Kalinin küçəsi, 14)
194. INV N: 5111 Yaşayış evi - XIX əsr (Kalinin küçəsi, 17)
195. INV N: 5113 Yaşayış evi - XIX əsr (Kalinin kuçəsi, 19)
196. INV N: 5115 Yaşayış evi - XVIII əsr (Komsomol küçəsi, 11)
197. INV N: 5116 Yaşayış evi - XVIII əsr (Komsomol küçasi, 22)
198. INV N: 5118 Yaşayış evi - XIX əsr (Komsomol küçəsi, 25)
199. INV N: 5120 Yaşayış evi – XVIII əsr (Köçərli küçəsi, 7)
200. İNV N: 5123 Yaşayış evi - XVIII əsr (Köçərli küçəsi, 14)
201. İNV N: 5124 Yaşayış evi – XVIII əsr (Köçərli küçəsi, 16)
202. INV N: 5127 Yaşayış evi - XVIII əsr
203. INV N: 5134 Yaşayış evi - XVIII əsr (M.M.Nəvvab küçəsi)
204. İNV N: 5139 Yaşayış evi - XVIII əsr (Sabir küçəsi, 5)
205. INV N: 5140 Yaşayış evi - XIX əsr (Sovet küçəsi, 1)
206. İNV N: 5148 Yaşayış evi – XVIII əsr (Şaumyan, 11)
207. İNV N: 5149 Yaşayış evi - XVIII əsr (Şaumyan, 12)
208. INV N: 5150 Bulaq - XVIII əsr (Telman küçəsi, Seyidli məhəlləsi)
209. İNV N: 5153 Yaşayış evi – XIX əsr (S.M. Kirov küçəsi, 5)
210. INV N: 5154 Yaşayış evi – XIX əsr (Kirov küçəsi, 19)
211. İNV N: 5157 Yaşayış evi – XIX əsr (Ocaqqulu kuçəsi, 4)
212. INV N: 5158 Yaşayış evi - XVIII əsr (Ocaqqulu küçəsi, 7)
213. INV N: 5162 Yaşayış evi - XVIII əsr (Y. V.Çəmənzəminli küçəsi, 7)
214. İNV N: 5165 Bulaq - XX əsr (Q Əsgərov küçəsi)
215. INV N: 5167 Yaşayış evi - XVIII əsr (Füzuli küçəsi, 13)
216. İNV N: 5168 Yaşayış evi - XVIII əsr (Füzuli küçəsi, 14)
217. İNV N: 5170 Yaşayış evi - XX əsr (Frunze küçəsi, 25)

Sayt Haqqında

Bu veb-saytda Azərbaycanın Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ və ətrafındakı rayonlarda düşmənin milli-mədəni irsimizə qarşı törətdiyi müxtəlif cinayət faktları ilə tanış ola bilərsiniz.


Dili Dəyiş

(c) 2020 ngoccupiedculture.az - All rights reserved.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: fwrite(): write of 106 bytes failed with errno=122 Disk quota exceeded

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 265

Backtrace:

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_write_close(): Failed to write session data using user defined save handler. (session.save_path: /var/cpanel/php/sessions/ea-php74)

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: