Sayt Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanmışdır.

Şuşa: Tarixi abidələri və maddi-mədəniyyət nümunələri


1. Kurqan - tunc dövrü (Şuşa şəhərinin şimal-qərbində)
2. Şuşa və Şuşakənd daş qutu qəbirləri - Son tunc və ilk dəmir dövrü (Şuşa şəhəri və Şuşa kəndinin yaxınlığında)
3. Şuşa mağara düşərgəsi - daş dövrü (Şuşa şəhərinin cənubunda, Daşaltı çayının sol sahilində)
4. Daş qutu nekropolu - dəmir dövrü (Qarabulaq kəndi)
5. Nekropol - son tunc və ilk dəmir dövrü (Dolanlar kəndi)
6. Şuşa qalasının divarları - 1750-ci il (Şuşa şəhəri)
7. Pənah xanın sarayı - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
8. Ağabəyim ağanın qəsri - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
9. Heydər türbəsi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
10. Hacı Quluların malikanəsi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
11. Natəvanın evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
12. Əsəd bəyin evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
13. Yuxarı Gövhərağa məscidi - 1768-1769-cu illər
14. Aşağı Gövhərağa məscidi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
15. İkimərtəbəli karvansaray - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
16. Mehmandarov İran malikanə kompleksi: məscid, yaşayış evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
17. İbrahim xanın bürcü - XVIII əsr (Daşaltı kəndi)
18. İsa bulağı - XIX əsr (Şuşa şəhərinin yaxınlığında)
19. İbrahim xanın qəsri - XVIII əsr (Daşaltı kəndi)
20. Üzeyir bəy Hacıbəyovun ev muzeyi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
21. Xanlıq Muxtar karvansarayı - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
22. Ağa Qəhraman Mirsiyab oğlunun karvansarayı - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
23. Zülfüqar Hacıbəyovun evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
24. Saatlı məscidi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
25. Gəncə qapısı - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
26. Ə. Haqverdiyevin evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
27. Qazanç kilsəsi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
28. Y.V. Çəmənzəminlinin evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
29. Yuxarı məscid mədrəsəsi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
30. Səfərov qardaşlarının karvansarayı - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
31. Tarzən Sadıqcanın evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
32. Uğurlu bayin evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
33. Xan sarayı - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
34. Şirin su hamamı - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
35. Xanəndə Seyid Şuşinskinin evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
36. Şair M.P. Vaqifin məqbərəsi - XX əsr (Şuşa şəhəri)
37. Qasım Bəy Zakirin evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
38. Mədrəsə - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
39. Behbudovların evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
40. Firudin bəyin evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
41. M.M. Nəvvabın evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
42. Bülbülün evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
43. F.B. Köçərlinin evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
44. Hüseyn Bəyin evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
45. Keçəçi oğlu Məhəmmədin evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
46. Karvansaray - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
47. Gəray Əsədovun evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
48. S.S. Axundovun evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
49. C.Qaryağdıoğlunun evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
50. Realni məktəbinin binası - XX əsr (Şuşa şəhəri)
51. Xəstəxana binası - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
52. Xəstəxana binası - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
53. Qız məktəbi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
54. Aslan Qaraşovun evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
55. Məşədi İbrahimin yaşayış evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
56. Yaşayış evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
57. Məşədi Novruzun evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
58. Həsən ağanın evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
59. Yaşayış evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
60. Yaşayış evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
61. Şükür Bəyin evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
62. Cəfərqulu ağanın evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
63. Məbəd qalıqları - (Şuşa şəhəri)
64. Türbə - (Şuşa şəhəri)
65. Bulaq - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
66. "Laçın" su anbarı - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
67. Qız monastrı - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
68. Süleyman Vəzirovun evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
69. Hamam - XIX əsr (Malıbəyli kəndi)
70. Məscid - XIX əsr (Malıbəyli kəndi)
71. Novlu bulaq - XIX əsr (Malıbəyli kəndi)
72. İnzibati bina - XIX əsr (Malıbəyli kəndi)
73. Mamay bəyin evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
74. Məşədi Teymurun evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
75. Şor bulaq - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
76. Xəlil Məmmədovun evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
77. Ələkbər bəyin evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
78. Məscid (Çuxur məhəllə) - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
79. Lətif İmanovun evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
80. Hacı Abbas məscidi və karvansaray - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
81. Mərdanlı məscidi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
82. Cahangir bəyin evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
83. Hacı Məmmədin evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
84. Hacı Yusifli məscidi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
85. Məşədi Salmanın evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
86. Culfalar məscidi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
87. Dayirman - XX əsrin əvvəli (Şuşa şəhəri)
88. Hacı Əlibalanin evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
89. Kəblə Azadın evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
90. Hacı Sadığın evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
91. "Çöl qala" bulağı - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
92. Məşədi Süleymanın evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
93. Musəvinin evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
94. Hacı Məmmədbağırın evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
95. Hüsü Hacıyevin evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
96. Məşədi Zeynal Hətəmovun evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
97. Məşədi Əlinin evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
98. Məşədi Səhliyanın evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
99. Hacı Dadaşın evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
100. A. Əzimovun evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
101. Maşədi İbrahimin evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
102. Məşədi Cəlalın evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
103. Meydan bulağı - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
104. Hacı Bəşirin evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
105. Dərzi Bəhramın evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
106. Məşədi Hüsünün evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
107. Məmməd Həsən oğlunun evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
108. Kəlbə Məhəmmədin evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
109. Xoca Mərcanlı məscidi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
110. Xoca Mərcanlı bulağı - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
111. Bəhmən Mirzənin evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
112. Bəhmən Mirzənin ərzaq anbarı - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
113. Qulam şahın yaşayış evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
114. N.B. Vəzirovun evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
115. Köçərli məscidi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
116. Quyuluq məscidi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
117. Seyid Məcidin evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
118. Bulaq (Seyidli məhəlləsi) - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
119. Seyidli məscidi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
120. Məşədi Qaranın evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
121. Kəlbə Yusifin evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
122. Zöhrabbəyovun evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
123. Məşədi İbişin evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
124. Məşədi Zülfüqarın evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
125. Hacı Aslanın evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
126. Hacı Məlik oğlunun evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
127. Mir Həsən Vəzirovun evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
128. Mamayı məscidi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
129. Mamayı bulağı - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
130. Fərəməzovların evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
131. Bulaq (Hacı Yusifli məhəlləsi) - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
132. Bulaq (Ağadədəli məhəlləsi) - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
133. Bulaq (Köçəri məhəlləsi) - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
134. Bulaq (Çuxur məhəlləsi) - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
135. Saxsı bulaq - XVIII əsr (Zarıslı kəndi)

Sayt Haqqında

Bu veb-saytda Azərbaycanın Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ və ətrafındakı rayonlarda düşmənin milli-mədəni irsimizə qarşı törətdiyi müxtəlif cinayət faktları ilə tanış ola bilərsiniz.


Dili Dəyiş

(c) 2020 ngoccupiedculture.az - All rights reserved.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: fwrite(): write of 106 bytes failed with errno=122 Disk quota exceeded

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 265

Backtrace:

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_write_close(): Failed to write session data using user defined save handler. (session.save_path: /var/cpanel/php/sessions/ea-php74)

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: